1. Определете размерите, в които да отрежете тъканта за щората и подплатата (дължина = дължината на прозореца + 9 см. толеранс за шева; ширина = ширината на прозореца + 2.5 см. толеранс за шева).

2. Отрежете плата за щората и за подплатата спрямо тези измервания. Съберете страните им и зашийте двете части една към друга – направете шев върху едната от късите и двете дълги страни. Обърнете откъм лицевата страна и притиснете плата. За да оформите обшивката притиснете долния необработен ръб на разстояние около 2.5 см. Зашийте близо до вътрешния притиснат ръб.

3. Отрежете монтажната дъска, така че тя да е с .3 см. по-къса от ширината на ушитата щора. Поставете щората с подплатата надолу върху равна повърхност. Поставете монтажната дъска върху страната, от която се намира подплатата на щората – на 5 см. надолу от необработения ръб (Диаграма 1).4. Прегънете върху дъската ръба и поставете с помощта на телбода няколко скобки през плата – по цялата дължина на гърба на дъската (Диаграма 2). Вкарайте шпилката в шева, пригоден за нея в долния ръб, както е показано на диаграмата

5. Определете дължината, на която да отрежете връзките на щорите (дължина = дължина на прозореца х 2 + 30 см. за висящите краища). От тъканта за връзките отрежете 2 ленти с ширина 9 см. на изчислената преди това дължина. Прегънете всяка лента наполовина и изравнете необработените им ръбове. Зашийте всяка лента по дължина (двете страни) и по ширина (едната страна), оставяйки незашита едната къса страна. Обърнете лентите откъм лицевата страна (през отворения край) и ги притиснете. Направете подгъва при отворения край (1.3 см.) и го зашийте на ръка.

6. Спуснете връзките върху горната част на монтажната дъска, така че всяка от тях да бъде наполовина от всяка страна на щората (Диаграма 3). Накрая застопорете лентите върху дъската с помощта на телбод.