Внимавай много,
когато разплакваш Една Жена.
Защото Бог брои сълзите й!

Жената не случайно е създадена
От Реброто на Мъжа.

Тя не е направена от краката на Мъжа.
За да не бъде потъпквана...

Не е създадена и от Главата на Мъжа.
За да не е по-горе от него...

Сътворена е от гърдите на Мъжа.
За да е равна с него...

Малко под ръката му.
За да бъде защитена от него...

На нивото на Сърцето му.
За да е ОБИЧАНА от Него!.
..