Напоследък все по-често става въпрос за предоставянето на преференциални условия по студентските заеми. Това предстои да се случи чрез приемане на нов Закон за студентското кредитиране. Към моментът този закон не е приет и не бихме се ангажирали кога този закон ще стане реалност. Чрез него студентът ще има възможност да получи заем без да е необходимо да представи обезпечение, като в същото време годишният лихвен процент ще бъде по-нисък от тези, които се отпускат в момента. Също така се предвижда ползване на гратисен период, равен на времето на обучение плюс една година. Предвижда се кредитният риск по отпускането на тези заеми да бъде споделян между държавата и банката, отпуснала средствата към 70 и 90% рискът ще бъде поеман от държавата.

Все още не е решено, но вероятно кредитът ще се отпуска безкасово и ще покрива таксите за обучение на клиента, без да има възможност за потребителско изразходване на средствата.

Разбира се, че има банки, които ще работят с държавата по този проект, тъй като заемите са банково базирани. Привличайки банковите институции в тази род кредитиране няма да се наложи създаване на институция за студентско кредитиране, а също така кредитният риск (макар и една малка част от него) ще бъде поеман и от тях, което ще облекчи държавата в това начинание. Така например ако студентски кредит, гарантиран от държавата не бъде погасяван, банките ще имат право да отправят претенции за него към държавата. Имайки в предвид необходимият срок за възмездяване от държавата на едно такова вземане много от банковите институции се отнася резервирано към сегашните текстове на законопроекта.

Относно това дали може да изтеглите потребителски кредит без да имате навършени 6 месеца трудов стаж, трябва да знаете, че е за да кандидатствате за такъв заем трябва да имате навършени от 3-6 месеца трудов стаж на постоянен трудов договор, което не е същото.

Съветваме Ви да разгледате предложенията на банковите институции, както и допълнителните им условия в нашата секция за ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, след като въведете необходимите данни.