Народното събрание прие на първо четене Закона за студентското кредитиране. Според неговите текстове държавата се ангажира да гарантира кредитите на студентите.

Студентските кредити ще се отпускат от търговските банки с преференциална лихва, равна на основния лихвен процент.

За кредити ще могат да кандидатстват всички бакалаври, магистри и докторанти от държавните и частни университети у нас.

Законът предвижда да има гратисен период за погасяване. Той ще започва от сключване на договора за кредит до изтичане на една година след първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа.

Погасяването на студентските кредити може да бъде разсрочено до десет години след края на гратисния период. При предсрочно погасяване няма да бъдат налагани допълнителни лихви.

При раждане на второ или следващо дете в рамките на пет години от изтичането на гратисния период държавата ще поема остатъка от кредита

Народното събрание прие и поправки в Закона за социалното подпомагане на първо четене, с които се намалява от 18 на 12 месеца времето на непрекъснато социално подпомагане при безработица.