мениджър бизнес развитие на "Пропърти мениджмънт БГ
Моите задачи и отговорности
Работата на управителя е доста разнообразна - работиш в офис, но се налагат и много срещи за разрешаване на различни проблеми, посещения в институции, плащане на сметки. Отговорността на управляващия една сграда е двустранна - от една страна, следи за разходите, а от друга, се стреми да максимизира приходите от даден апартамент.
Много хора все още смятат, че това са задължения, които биха могли да бъдат свършени в рамките на един-два часа, но в действителност това е работа като всяка друга - отнема доста време и усилия.
Денят на един управител на недвижим имот започва с оглеждане на обекта, за който отговаря, за да се установят евентуално възникнали проблеми. По-късно обикновено има срещи - например с някого от собствениците. На собственика се оказва съдействие, ако се наложи да се среща с нотариус, да подписва някакви документи и т.н.
Всеки месец управителят на сградата се среща с наемателите и следи за навременното събиране на наемите, както и за покриването на разходите за консумативи.

Моите предизвикателства

Едно от най-големите предизвикателства в работата ми е, че често се налага да се взимат бързо важни решения. Това невинаги е лесно, тъй като всеки път проблемите, които възникват, са различни, няма определена рамка и модел, който да може да се следва. Не бива да се пренебрегва и фактът, че се работи с две групи хора, чиито интереси трябва да бъдат защитени - собственици и наематели.
От друга страна - важна е и комуникацията с екипа по поддръжката на сградата, тъй като управителят никога не би могъл да се справи с работата си съвсем сам.

Моите обучения

Завършила съм "Стопанско управление" в Софийския университет, тъй като това е специалност, близка до работата ми. Много от дисциплините, които съм учила, например "Основи на управлението", "Управление на човешките ресурси", "Счетоводство" и "Право", са полезни в работата ми. Освен това като ученичка бях доброволка към една програма на фондация "Отворено общество", където преминах през много обучения. Впоследствие осъзнах, че тези тренинги също са ми били много полезни - например имахме семинар по разрешаване на конфликти и тим билдинги за работа в екип.
След завършването на висшето си образование се уча главно от практиката на по-опитни колеги.

Моите източници на информация

Моят основен източник на информация наред със споделения опит на колегите ми е интернет. Оттам научавам как се работи в страни, където в управлението на недвижима собственост има сериозни традиции - например Испания.
Смятам, че определено е нужно да се организират курсове по управление на имоти и ако има такива, бих записала не само себе си, но и по-младите колеги.

Моята професионална общност

В България все още е рано да се говори за развита професионална общност. Но очевидно нараства необходимостта от професионални управители на градски имоти, защото все повече собственици са твърде заети, за да се занимават с поддръжката на апартамента си.

Моите планове за развитие

Стартирах в професията, като отговарях за настаняването на наемателите в апартаменти в София. Моя отговорност беше и да регистрирам гостите чужденци. Впоследствие започнах да отговарям за екип от хора и за определен брой апартаменти.
В момента координирам работата на всички управители на имоти във фирмата. Отговарям за 6 души, като всеки от тях отговаря за повече от една сграда. Разбира се, моя отговорност е не само екипът от пропърти мениджъри, но и изпълнителите под тях.
Смятам да продължа да се развивам в България. Харесва ми работата с хора и това, че всеки път това, което върша, е различно - няма опасност да работиш едно и също нещо в продължение на 20 години.

Търсени умения

Динамичност, желание за справяне с предизвикателства, умения за разрешаване на конфликти, умения за преговори, умения за бързо взимане на решения, дискретност

Английски език

Много добри компютърни умения