ЗА ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ КАМЪКА
Тракийско светилище Камъка е територия, обявена за защитена със Заповед № 206/ 23.03.1981 година на КОПС. Светилището обхваща площ от 0.2 ха и е разположено край пътя Малко Търново – Граматиково, в местността Каменска бърчина. Това е тракийското скално светилище, което отстои на 10 км от град Малко Търново в посока Царево. Става дума за комплекс от интересни скални образувания на редки за Странджа конгломератни скали, който в древността е използван за тракийско светилище.
Тук върху самата скала на много светло и високо място са издълбани кръгове, т. нар. “соларни кръгове”. Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. Именно по тази причина, светилища от този тип се разполагат на открити, целодневно огрявани от слънцето места.
Освен с кръговете, мястото впечатлява с красивите панорамни изгледи, които предлага и още с причудливите форми на околните скали. Една от тях има форма на гъба, откъдето идва и името “Каменна гъба”. В основата й има тесен процеп, “провиралото”, за който има поверие, че успешно промушилия се през него човек ще бъде здрав през цялата година.